Khoa Kỹ Thuật Môi Trường

CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ KHẨU HIỆU (SLOGAN) DU LỊCH CÔN ĐẢO

CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ KHẨU HIỆU (SLOGAN) DU LỊCH CÔN ĐẢO

Bắt đầu: 15/09/2021 00:00 Kết thúc: 15/09/2021 00:00 Địa điểm: Côn Đảo Xem thêm
Cuộc thi viết luận về môi trường lần thứ 14

Cuộc thi viết luận về môi trường lần thứ 14

Bắt đầu: 17/11/2020 08:00 Kết thúc: 17/11/2020 12:00 Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Xem thêm
Hội thảo trực tuyến “Kỹ sư Tương lai 2020 - Cơ hội việc làm trong lĩnh vực Hiệu quả Năng lượng hậu Covid"

Hội thảo trực tuyến “Kỹ sư Tương lai 2020 - Cơ hội việc làm trong lĩnh vực Hiệu quả Năng lượng hậu Covid"

Bắt đầu: 17/11/2020 08:00 Kết thúc: 17/11/2020 12:00 Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Xem thêm
Webinar "Kỹ Sư Tương Lai 2020" - Hình ảnh nổi bật

Webinar "Kỹ Sư Tương Lai 2020" - Hình ảnh nổi bật

Bắt đầu: 17/11/2020 08:00 Kết thúc: 17/11/2020 12:00 Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Xem thêm
Nghiệm thu đợt 2 kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020

Nghiệm thu đợt 2 kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2019 – 2020

Bắt đầu: 17/11/2020 08:00 Kết thúc: 17/11/2020 12:00 Địa điểm: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội Xem thêm

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

Kỹ thuật xây dựng (mã ngành 7580201_01): Ngành Kỹ thuật môi trường

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 700 Sinh viên
  • Tổ hợp xét tuyển: A 00, A01, D29, D07, D24
  • Mã tuyển sinh: XDA07

Tuyển sinh lớp chất lượng cao chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình Anh ngữ (66HKCE) năm học 2021-2022

  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 Sinh viên
  • Sinh viên Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, BK1
XEM CHI TIẾT