Danh sách cán bộ giảng viên khoa KTMT

1. Bộ môn Cấp thoát nước

2. Bộ môn Vi khí hậu - Môi trường Xây Dựng

3. Bộ môn Công nghệ và Quản lý Môi trường

4. Bộ môn Năng lượng và Môi trường

Tập thể cán bộ Khoa KTMT chụp ảnh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa