Thông báo Chương trình học bổng ngắn hạn tại Viện Công nghệ Thammasat - Thái Lan

Phòng Hợp tác Quốc tế, Khoa Kỹ thuật Môi trường thông báo Chương trình học bổng ngắn hạn tại Viện Công nghệ Thammasat (SIIT) - Thái Lan như sau: 
 
 • Thời gian: từ 1 đến 2 tháng (khoảng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023)
 • Địa điểm: Viện Công nghệ Thammasat - Đại học Thammasat - Thái Lan 
 • Số lượng học bổng: 10 suất 
 • Giá trị học bổng:  Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 4500 bat/ tháng;

                                     Ở tại Ký túc xá của SIIT Nangkadi Campus 

 • Đối tượng: sinh viên Đại học học hoặc học viên Cao học có kết quả học tập tốt (top 20 của lớp)
 
Hồ sơ gồm: 
 • Application form 
 • Thư nguyện vọng 
 • CV 
 • Bảng điểm 
 • Bản copy Hộ chiếu 
 • Hai thư giới thiệu 
 
Chuyên ngành: 
Kỹ thuật công trình, Công nghệ thông tin, Hệ thống kỹ thuật Logistic và Chuỗi cung ứng, Vật liệu, Môi trường, 
 
Thời hạn nộp hồ sơ: 15/11/2022 
Đăng ký ứng viên tham gia chương trình tại Phòng Hợp tác Quốc tế - ĐHXD HN trước ngày 11/11/2022
 
Chi tiết về chương trình và các thủ tục nôp hồ sơ tại đường dẫn: 
 
Ban Truyền Thông Khoa Kỹ thuật Môi trường