Chương Trình Đào Tạo Theo Phương Pháp CDIO

1. Sự cần thiết phải xây dựng chương trình đào tạo mới theo CDIO

Xã hội và thị trường lao động quốc tế đang đòi hỏi năng lực ngày càng cao đối với sinh viên kỹ thuật sau khi tốt nghiệp. Các kỹ sư không chỉ cần có kiến thức nền tảng về khoa học và chuyên môn vững chắc mà cần phải tăng cường các kỹ năng cá nhân, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm xã hội và đặc biệt phải có năng lực hình thành Ý tưởng (Concieve - C), Thiết kế (Design - D), Triển khai (Implement- I) và Vận hành (Operate - O) các sản phẩm, quy trình, hệ thống có tính phức hợp nhằm giải quyết được các vấn đề kỹ thuật của xã hội, đời sống và môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Phương pháp tiếp cận CDIO là một hệ thống giải pháp xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) nhằm thu hẹp khoảng cách giữa sản phẩm đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động. Được đề xướng từ năm 1997 bởi Học viện công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ. Đến nay đã có trên 200 trường đại học lớn trên khắp thế giới áp dụng phương pháp tiếp cận CDIO để xây dựng các chương trình đào tạo, ví dụ như: Đại học Stanford, Đại học Arizona State, Đại học California State của Mỹ; Đại học Curtin, Đại học Công nghệ Queensland, Viện Công nghệ Royal Melbourne - RMIT, Đại học Sydney, Đại học Duke ở Úc; Đại học Nanyang Polytechnic ở Singapore; Đại học Thanh Hoa, Đại học Giao thông Bắc Kinh ở Trung quốc...

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia quốc tế từ Hiệp hội CDIO Châu Á, Trường Singapore Polytechnic và các chuyên gia CDIO của trường Đại học xây dựng, đến nay ĐHXD đã hoàn thành nhiều CTĐT tiếp cận CDIO. Trong đó Khoa KTMT bắt đầu tiến hành đào tạo theo CDIO với Ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình, Ngành Kỹ thuật Môi trường từ năm 2019.

Bắt đầu từ năm học 2020 – 2021, chương trình đào tạo CDIO được áp dụng cho cả 3 Chuyên Ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình, Kỹ thuật Môi trường  và Kỹ thuật nước & Môi trường nước. 

2. Đặc điểm của chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Xây dựng

Chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Xây dựng có các đặc điểm chính như sau:
1/ CTĐT được xây dựng dựa trên chuẩn đầu ra (CĐR) về kiến thức, kỹ năng và thái độ, được xác định theo nhu cầu của xã hội qua quá trình hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và các doanh nghiệp;
2/ CTĐT được xây dựng tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng, đảm bảo sinh viên ra trường có những kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tư duy hệ thống, khả năng thích nghi và tự học suốt đời để đáp ứng những công việc chuyên môn phức tạp và yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, luôn cải thiện ba trong bối cảnh xã hội thay đổi không ngừng.
3/ CTĐT được thiết kế dựa trên tham khảo các CTĐT hiện đại đã được áp dụng ở các trường đại học hàng đầu trên thế giới trong cùng lĩnh vực;
4/ CTĐT đã được thiết kế để sinh viên được học trong môi trường học tập chủ động và học tập trải nghiệm nhằm phát triển toàn diện kiến thức chuyên môn, kỹ năng cá nhân, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức;
5/ CTĐT sẽ được cải tiến liên tục có tính khoa học và hệ thống, hướng tới đạt các chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế như ABET, NAAB của Mỹ và CACB của Canada.

3. Những lợi ích khi tham gia học chương trình đào tạo theo phương pháp tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Xây dựng

Sinh viên tham gia học tập các CTĐT theo phương pháp tiếp cận CDIO tại ĐHXD sẽ nhận được các lợi ích sau:
1/ CTĐT tiên tiến được xây dựng theo các chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế và hướng tới đạt các chuẩn kiểm định quốc tế;
2/ Với khối lượng CTĐT tích hợp 130 tín chỉ cho phép sinh viên rút ngắn thời gian học tập của mình;
3/ Sinh viên được trang bị kiến thức nền tảng rộng và kiến thức chuyên môn sâu, có khả năng học tập sau đại học (học lên kỹ sư/thạc sỹ) hoặc học thêm các ngành gần một cách dễ dàng sau khi tốt nghiệp;
4/ Sinh viên sẽ được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy hệ thống, kỹ năng sáng tạo và khởi nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng nghề nghiệp tiên tiến để có thể trở thành những kỹ sư, kiến trúc sư đáp ứng môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

Một số hình ảnh của sinh viên với chương trình học CDIO

Trải nghiệm thực tế tại KCN và làm bài báo cáo nhóm của sinh viên năm 1

(K65 năm học 2020 - 2021)

Sinh viên tự lên ý tưởng - thiết kế - triển khai theo mô hình Fablab

(Hợp tác của sinh viên K61 - K64 các ngành thuộc Khoa KTMT)

Sinh viên tham gia Nghiên cứu khoa học được cung cấp môi trường chuyên nghiệp

Ban Truyền thông Khoa KTMT

Nguồn tham khảo: Website Trường đại học Xây dựng

Biên tập: Trà Võ 

Ảnh: BTT Khoa KTMT