CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ KHẨU HIỆU (SLOGAN) DU LỊCH CÔN ĐẢO

Nhằm hướng tới xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, thể hiện chiến lược phát triển của Du lịch Côn Đảo ấn tượng, chuyện nghiệp trên các sản phẩm du lịch, thể hiện tính đặc thù của địa phương để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch địa phương và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.


Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo 

Với mục đích xây dựng biểu tượng du lịch Côn Đảo, hình thành thương hiệu độc đáo, đặc trưng cho Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo, UBND huyện Côn Đảo thông báo thể lệ cuộc thi như sau:

✈ Hạn cuối nộp bài: ngày 15/9/2021 (tính theo dấu bưu điện) 

Thời gian chấm thi: Cuối tháng 9/2021.
Thời gian công bố và trao giải thưởng: Dự kiến cuối tháng 10/2021 (Ban Tổ chức sẽ thông báo cụ thể sau).

1. Đối tượng dự thi
- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước.
- Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật được tham gia dự thi nhưng không được tham gia chấm tác phẩm của mình
2. Hồ sơ dự thi bao gồm
- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu Phần Phụ lục): 1 bản.
- Sản phẩm dự thi, bao gồm:
(1) Mẫu thiết kế (xem chi tiết mục III/2): 7 bản.
(2) Thuyết minh mô tả ý tướng đi kèm mẫu thiết kế không qua 1000 từ (7 bản).
(3) Tài liệu bổ sung theo yêu cầu nếu sau khi chấm sơ khảo, được chọn vào chung khảo
Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ và mô tả sả phẩm: tiếng Việt.

✈ Cơ cấu giải thưởng:

1. Về biểu tượng du lịch (Logo)

- 01 giải nhất, trị giá 70.000.000đ/giải (Bảy mươi triệu đồng), giấy chứng nhận của UBND huyện.

-02 giải khuyến khích Logo, trị giá mỗi giải 10.000.000đ/giải (Mười triệu đồng), giấy chứng nhận.

2. Về khẩu hiệu (Slogan)

- 01 giải nhất, trị giá 20.000.000đ/giải

- 02 giải khuyến khích Slogan, trị giá mỗi giải 3.000.000đ/giải

✈ Thông tin chi tiết: vui lòng truy cập: https://condao.com.vn/vi/thong-bao-the-le-cuoc-thi-sang-tac-bieu-tuong-logo-va-khau-hieu-slogan-du-lich-con-dao.html

Nguồn: Cổng thông tin điện tử du lịch Côn Đảo

Ban Truyền thông khoa Kĩ thuật Môi trường

Biên tập: Tea