Thông báo tuyển sinh Khóa học tiếng Nhật hướng nghiệp Khóa 15, Viện Công nghệ Việt - Nhật (ĐHXDHN)